Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost Donauchem důležitá. Proto naše společnost provozuje své webové stránky v souladu s platnými právními předpisy o ochraně a bezpečnosti osobních údajů.

Následující ustanovení poskytují informace o tom, jaké informace na těchto webových stránkách shromažďujeme , za jakým účelem je používáme a komu je můžeme zpřístupnit.
 
Shromážděné údaje a účel zpracování

Na našich webových stránkách používám cookies. Další informace o jejich použití naleznete níže na této stránce. Rovněž informace o tom, jak můžete odmítnout použití cookies a používání dat shromážděných prostřednictvím souborů cookie v anonymních nebo pseudoanonymizovaných uživatelských profilech.

Přístup na naše webové stránky je zaznamenáván z důvodů bezpečnostní analýzy a předcházení případným útokům. S výjimkou adresy IP nejsou shromažďovány a používány žádné osobní údaje. IP adresy jsou vyhodnocovány pouze v případě útoku. Údaje protokolu jsou pravidelně pravidelně mazány (v intervalu 5 dní).

Kontaktní a registrační formuláře

Kromě toho shromažďujem pouze osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy), pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete (např. prostřednictvím kontaktních formulářů, registrací na událostí, atd.) a pokud máme právo tyto údaje zpracovávat nebo používat na základě vašeho souhlasu nebo na základě zákonných předpisů.
 
Tyto údaje používáme pouze pro účely, pro které jste nám je poskytli, např. k odpovědím na vaše dotazy, zpracování objednávek nebo poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám.
 
Zveřejnění informací
 
Pokud jste udělili svůj souhlas nebo jsme jinak oprávněni k tomu, můžeme předat vaše osobní údaje z výše uvedených účelůnašim dceřiným společnostem (Donauchem, Donau Kanol, Donau Carbon).

Společnost Donauchem spolupracuje při provozování této webové stránky a služeb poskytovaných prostřednictvím této webové stránky s poskytovateli IT služeb, jako jsou poskytovatelé webhostingu nebo IT údržby. 

Uvedení mohou být umístěni v zemích mimo prostor EU ("třetí země"), kde tamější platné právo nezaručuje stejnou úroveň ochrany údajů jako ve vaší domovské zemi. V tomto případě přijme společnost Donauchem opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů.

Údaje budou předány pouze v rámci a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám ani je nikde jiným způsobem obchodovat.

Právní základ, doba uchování

Zpracování dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) a / nebo zapsaného (oprávněného zájmu) GDPR.

Zpracované osobní údaje se používají pro statistické vyhodnocování a za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace webových stránek (oprávněný zájem). Jakékoli další využití vašich osobních údajů (například zasílání informačních bulletinů) se uskuteční pouze s vaším souhlasem.

Není-li v průběhu sběru informací specifikována žádná explicitní doba uchovávání (např. v rámci prohlášení o souhlasu), vaše osobní údaje budou vymazány, pokud to není nutné pro splnění účelu zákonné povinnosti.
 
Otázky a připomínky; Změny

Společnost Donauchem bude reagovat na všechny oprávněné žádosti o informace, opravu, změnu nebo vymazání osobních údajů. Pokud byste chtěli podat takový požadavek, nebo pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně údajů, můžete nám zaslat své dotazy a návrhy e-mailem na adresu datenschutz@donau-chemie.com nebo poštou na adrese Donau Chemie AG, PO Box 61, Am Heumarkt 10, 1030 Vídeň.
 
Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů
 
Toto prohlášení o ochraně údajů je v současné době platné, počínaje květnem roku 2018.

Kvůli event. dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek, zákonným změnám a / nebo oficiálním požadavkům může dojít k tomu, že bude nezbytná změna tohoto prohlášení o ochraně údajů.
 
Použití souborů cookies

 Při prohlížení webu společnosti Donauchem jsou informace ukládany na na vašem koncovém zařízení ve formě "cookie" souboru.
 
Soubory cookie jsou malé soubory, které umožňují tomuto webu ukládat konkrétní informace týkající se uživatele v počítači návštěvníka při návštěvě našeho webu. Cookies nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů našich internetových stránek a učinit pro Vás naše stránky pohodlnými a efektivními. Společnost Donauchem používá soubory cookie, které jsou uchovávány výhradně po dobu trvání návštěvy našich webových stránek a soubory cookie určené  k zaznamenávání informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naši webovou stránku.
 
Účelem použití těchto souborů cookie je poskytnout optimální uživatelské nastavení, rozpoznat návštěvníky a v případě opakovaného použití prezentovat jako atraktivní a užitečné webové stránky se zajímavým personalizovaným obsah. Obsah trvalého souboru cookie je omezen na identifikační číslo. Název, adresa IP atd. nejsou uloženy. Individuální profil chování vašeho použití se neuchovává. Naše nabídky mohou být také použity bez cookies, pokud v prohlížeči vypnete soubory cookie, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit webový prohlížeče (Chrome, IE, Firefox, ...), aby vás upozornili na odeslání souboru cookie. Soubory cookie můžete také z pevného disku Vašeho počítače kdykoli smazat.
 
Vezměte však na vědomí, že v tomto případě musíte očekávat omezené zobrazení stránek a uživatelskou personalizaci.
 
 
Seznam souborů cookies    
Cookies, které nevyžadují souhlas Doba uchování Funkce
ASP.NET_SessionId až do konce relace prohlížeče Session Cookie
CMSCsrfCookie až do konce relace prohlížeče CSRF Cookie
CMSPreferredCulture 2 roky od požadavku Upřednostňovaná  cookie
DonauChemieCookiePolicy
CookieGroup_Donauchemie_Global
1 rok od požadavku Cookie upozornění 
VisitorStatus 20 let od žádosti Vylepšení UI webových stránek
 
Seznam souborů cookies    
Cookies, které vyžadují souhlas Doba uchování Funkce
_gat_UA-16280017-1 až do konce relace prohlížeče Google Analytics
_ga 2 roky od požadavku Google Analytics
_gid 1 rok od požadavku Google Analytics

 
Jobs forum
 
Údaje odeslané prostřednictvím elektronického formuláře (jméno, pohlaví, státní příslušnost, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, údaje o školení, pracovní zkušenosti, případné počáteční datum, jazykové znalosti, reference a požadované zaměstnání) budou uchovávány v aplikační proceduře a budou použity v rámci naší skupiny společností (DonauChemie, Donauchem, Donau Kanol, Donau Carbon). Kvůli zákonným požadavkům a provozním zájmům se tyto údaje uchovávají po dobu dalších 6 měsíců po dokončení procesu odeslání žádosti nebo delší, pokud je výslovně dohodnuto (max. 3 roky).

Údaje, které zadáte na webových stránkách, mohou být viděny osobami, které se podílejí na obsazení dané pozice, a odpovědnými členy našeho oddělení lidských zdrojů. Všechny zúčastněné strany jsou zavázány k utajení údajů.

Vaše údaje budou předány pouze vládním institucím v rámci povinných právních předpisů. Pokud dojde k uzavření pracovního poměšru, vaše data budou uložena a zpracována jako data zaměstnanců.
 
Google Analytics
 
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používájí soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. (včetně vaší IP adresy) budou na serverech ve Spojených státech přenášeny a ukládány společností Google. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytovat další služby související s činností webových stránek a využíváním internetu.Tyto informace může Google poskytnout třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace v mene společnosti Google.Google nebude přidružit vaši IP adresu jiným údaje společnosti Google, nicméně aktivací anonymizace IP na této webové stránce společnost Google sníží vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena.
 
Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat plnou funkcionalitu tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním shromážděných údajů o Googlu způsobem a za výše popsanými účely.
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
Google Mapy
 
Tyto webové stránky používají Google Mapy k zobrazení geografických informací. Při používání služby Google Mapy společnost Google shromažďuje, zpracovává a používá data o používání funkcí Mapy návštěvníky webů. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ Zde můžete také změnit nastavení v centru pro ochranu dat, umožňující správu a ochranu dat.
 
YouTube
 
Na našich webových stránkách jsou implementovány funkce služby YouTube. Tyto funkce nabízí společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Integrované soubory ukládají soubory cookie do počítače uživatele při přístupu k webu. Pokud jste deaktivovali nastavení souborů cookie pro reklamní program Google, nebudete muset tyto cookies počítat při přístupu k videím YouTube. Služba YouTube také ukládá informace o neosobním použití do jiných souborů cookie. Chcete-li tomu zabránit, je nutné tyto zablokovat v prohlížeči.
 
Práva dotčených osob a právo na odvolání

 Máte kdykoliv právo na informace, opravu, odstranění, omezení přenosu dat, zrušení a námitky týkající se uložených osobních údajů. Tato práva můžete uplatňovat e-mailem na adrese datenschutz@donau-chemie.com nebo poštou u společnosti Donau Chemie AG, P.O. Box 61, Am Heumarkt 10, 1030 Vídeň. Existuje také právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru, který je orgánem pro ochranu údajů v Rakousku.
Tisk produktu/stránky