Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost

Odborné vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurence-schopnosti zaměstnanců DONAUCHEM s. r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01198


Cílem projektu “Odborné vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců Donauchem s.r.o.” je umožnit zaměstnancům společnosti zlepšit svoje odborné znalosti v oblasti
  • legislativních procesů, účetních a personálních znalostí,
  • znalosti portfolia produktů,
  • budování značky společnosti
  • a řízení vztahů se zákazníky.
Dále je projekt zaměřen na získání odborných předpokladů manažerů k zajištění procesu rozvoje lidských zdrojů a podpora rovných příležitostí ve společnosti. Prostřednictvím realizace projektu dojde ke zvýšení úrovně obecných a odborných znalostí zaměstnanců, které budou mít za následek zvýšení efektivity firemních procesů a zvýšení schopnosti zaměstnanců dosahovat požadovaných výsledků. Díky realizaci projektu tak dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Donauchem na tuzemském trhu.

Projekt vzdělávání zaměstnanců se bude týkat vybraných zaměstnanců firmy a je navržen takovým způsobem, aby tito zaměstnanci měli příležitost ke zvýšení své kvalifikace a k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a aby vytvořil možnost dalšího návazného zvyšování kvalifikace v budoucnosti. Vzdělávání bude z části realizováno prostřednictvím interních lektorů, z části zajištěno externími lektory a vzdělávacími agenturami vybranými v řádném výběrovém řízení.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Donauchem s. r.o.

Projekt je naplánován na období od června 2013 do května 2015.

Tisk produktu/stránky