Konzervanty

Konzervační látky jsou látky přídatné, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze způsobené činností mikroorganismů. Přídavkem těchto látek se zabrání nežádoucímu kažení potravin způsobenému nechtěným namnožením mikroorganismů, které mají za následek nepoživatelnost potravin, popřípadě to, že se potraviny mohou stát zdravotně závadnými.

                                           

Tisk produktu/stránky