Název produktu: Donau Papyro

Odvětví
Zpracování dřeva, Papíru
 
Výroba papíru ve vodném systému je vysoce komplexní součinností mezi člověkem, strojem, dřevní hmotou a nasazenou chemií.
Zde je stále těsněji spojen koloběh vody a kladený vyšší požadavek  na papír. A tedy také musí být nasazena k tomu odpovídající chemie.
Těsná spolupráce našeho vývoje v analytické laboratoři, našich výrobních závodů a prodejního oddělení s našimi zákazníky umožňuje najít řešení šitá na míru.

Inovační myšlení je naše síla!

Další informace naleznete na stránkách  Water Technology Division.
Kontakty
Donauchem s.r.o. Za Žoskou 377
(+420) 317 070 220
(+420) 317 070 230
Odeslat e-mail
Tisk produktu/stránky