Název produktu: Donau Multifloc

Použití
Čištění odpadních vod, Úprava pitné vody

Odvětví
Úprava vody, odpady, energie,služby
 
Jako doplněk k našim anorganickým srážedlům a flokulačním činidlům můžeme také nabídnout velký výběr organických kationických a anionických polyelektrolytů k podpoře vločkování,  pro úpravu kalu a dalšího použití.

Další informace naleznete na stránkách Water Technology Division.

Kontakty
Donauchem s.r.o. Za Žoskou 377
(+420) 317 070 220
(+420) 317 070 230
Kontaktuje nás
Kontakty
Produktový manažer Úprava vody
+420 317 070 213
Kontaktuje nás
Tisk produktu/stránky