Na téma čisté vody se zaměřili čeští vědci. Zajímal je názor veřejnosti

07.07.2021 Vědecké týmy z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zjišťovaly, jak se česká veřejnost staví k otázce čisté vody a zdali je ochotna si za čistou vodu připlatit.

Jde o problém, který je potřeba začít řešit. Tím jsou zbytky léčiv, endokrinních látek a rentgenových kontrastních látek, jež přicházejí do koloběhu vody a znehodnocují její kvalitu. Řešení se přitom nabízí ve využívání aktivního uhlí, díky kterému lze významně snížit koncentrace nežádoucích kontaminantů ve vodě. A právě aktivní uhlí zmiňovaly ve svém průzkumu vědecké týmy, které zjišťovaly, zdali téma čisté vody českou společnost zajímá a zda jsou si lidé ochotni za vodu připlatit. S dobrou kvalitou vody budou totiž spojeny rekonstrukce stávajících čističek v celé České republice. Výsledky průzkumu jsou přitom takové, že většina respondentů (65 %) souhlasí se zvýšením ceny, ale maximálně o 10 %. Nejběžnější odpovědí, na které se shodla celá třetina respondentů, byl souhlas se zvýšením cen v rozmezí 6–10 % oproti současnému stavu. Na základě výsledků statistické analýzy lze říci, že ti, kteří jsou ochotni zaplatit za dobrou kvalitu vody, budou pravděpodobněji: ženy, mladší (střední) generace, vzdělanější, v lepší ekonomické situaci a ti, kteří jsou obecně spokojeni s prostředím, ve kterém žijí. V případě aktivního uhlí lze k čištění vody použít buď granule, a nebo prach. U granulovaného aktivního uhlí lze využít i jeho reaktivaci, která staví tuto technologii na špici z pohledu ekologie i ekonomiky. Ve prospěch aktivního uhlí hovoří také rychlost samotného čistění.

Tisk produktu/stránky